Pháp Luật

09 khoản trợ cấp của NLĐ được tăng mức hưởng từ ngày 01/7/2018

Tải về Bản in

Tăng lương, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở được tăng từ 1.300.000/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Vì vậy, nhiều khoản trợ cấp dành cho người lao động được tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ tăng theo. Để biết được những khoản trợ cấp nào được tăng lên, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

1. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Người lao động đã nghỉ việc đủ thời gian theo chế độ ốm đau, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nhận trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau với mức hưởng bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp hiện hành

Mức trợ cấp từ ngày 01/7/2018

390.000 đồng

417.000 đồng

2. Trợ cấp một lần sau khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Theo đó, mức hưởng cụ thể sẽ là:

Mức trợ cấp hiện hành

Mức trợ cấp từ ngày 01/7/2018

2.600.000 đồng

2.780.000 đồng

3. Trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%

Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Hiện hành

Từ ngày 01/7/2018 trở đi

Mức hưởng khi suy giảm 5% khả năng lao động

6.500.000 đồng

6.950.000 đồng

Mức hưởng thêm tương ứng với 1% bị suy giảm

650.000 đồng

695.000 đồng

4. Trợ cấp hàng tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Người lao động suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở/tháng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Hiện hành

Từ ngày 01/7/2018 trở đi

Mức hưởng khi suy giảm 31% khả năng lao động

390.000 đồng

417.000 đồng

Mức hưởng thêm tương ứng với 1% bị suy giảm

26.000 đồng

27.800 đồng

5. Trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng, người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên còn nhận được trợ cấp phục vụ bằng với mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp hiện hành

Mức trợ cấp từ ngày 01/7/2018

1.300.000 đồng

1.3900.000 đồng

6.Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp hiện hành

Mức trợ cấp từ ngày 01/7/2018

46.800.000 đồng

50.040.000 đồng

7. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Hiện hành

Từ ngày 01/7/2018 trở đi

Mức hưởng khi dưỡng sức tại nhà

325.000 đồng

347.500 đồng

Mức hưởng khi dưỡng sức tại cơ sở tập trung

520.000 đồng

556.000 đồng

8. Trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, mức trợ cấp cụ thể như sau:

Mức trợ cấp hiện hành

Mức trợ cấp từ ngày 01/7/2018

13.000.000 đồng

13.900.000 đồng

9. Trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Hiện hành

Từ ngày 01/7/2018 trở đi

Trường hợp bình thường

650.000 đồng

695.000 đồng

Trường hợp nhân thân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

910.000 đồng

973.000 đồng

Căn cứ pháp lý:

Nghị quyết 49/2017/QH14;

Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button