Pháp Luật

Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang

Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang. Hội thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn được tỉnh Tiền Giang tổ chức dành cho các đối tượng là cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách có chức vụ từ tổ phó công đoàn trở lên. Thời gian tham dự cuộc thi là từ 25/7 đến 15/8. Mỗi thí sinh khi tham gia sẽ phải trả lời 40 câu hỏi trong đó có 38 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận. Nội dung các câu hỏi trải dài nhiều lĩnh vực: an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Với câu trắc nghiệm, trả lời đúng sẽ được 1 điểm và các bạn sẽ được 5 điểm cho mỗi câu tự luận trả lời đúng

Cùng share-data.top.vn xem đáp án tham khảo của cuộc thi này nhé

1. Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang phần trắc nghiệm

Câu 01: Theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn quy định phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở như thế nào?

A. Hệ số phụ cấp theo từng chức danh nhân tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu
kinh phí công đoàn.

B. Hệ số phụ cấp theo từng chức danh nhân tiền lương tối đa công đoàn cơ sở đang thu
kinh phí công đoàn.

C. Hệ số phụ cấp nhân tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước

Câu 02: Theo Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định tỷ lệ phân phối tài chính công đoàn năm 2021 đối với các công đoàn cấp trên là bao nhiêu?

A. 40% tổng số thu đoàn phí và 30% tổng số thu kinh phí công đoàn.

B. 30% tổng số thu đoàn phí và 40% tổng số thu kinh phí công đoàn.

C. 40% tổng số thu đoàn phí và 29% tổng số thu kinh phí công đoàn

Câu 03: Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Ban nữ công quần chúng được thành lập ở đâu?

A. Công đoàn cơ sở có từ 10 nữ đoàn viên trở lên.

B. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở có từ 10 nữ đoàn viên trở lên.

Câu 04: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho người lao động, công ty H trong Khu Công nghiệp Tân Hương đã thông báo tạm dừng sản xuất từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021, như vậy trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, công ty A phải trả tiền lương ngừng việc cho công nhân như thế nào?

A. Do hai bên thỏa thuận và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

B. Do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

C. Do hai bên thỏa thuận và ít nhất bằng 80% mức lương tối thiểu vùng.

Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang phần trắc nghiệm

Câu 05: Để vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, công ty A trong Khu Công nghiệp Long Giang đã tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, vậy “3 tại chỗ” gồm những nội dung chính nào?

A. Sản xuất tại chỗ – Nghỉ ngơi tại chỗ – Vật tư tại chỗ.

B. Sản xuất tại chỗ – Ăn uống tại chỗ – Nghỉ ngơi tại chỗ.

C. Sản xuất tại chỗ – Nghỉ ngơi tại chỗ – Test nhanh tại chỗ mỗi ngày.

Câu 06: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về phòng vắt, trữ sữa mẹ như thế nào?

A. Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải buồng tắm hay buồng vệ
sinh; có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở
vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp và
công cộng để lao động nữ có thể cho con bú hoặc vắt, trữ sữa.

B. Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư; có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh
bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn
khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng để lao động nữ có thể cho con
bú hoặc vắt, trữ sữa.

C. Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải buồng tắm hay buồng vệ
sinh; có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở
vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp.

Câu 07: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 03 ngày làm việc.

B. Ít nhất 05 ngày làm việc.

C. Ít nhất 10 ngày làm việc

Câu 08: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hình thức của hợp đồng lao động gồm?

A. Bằng văn bản.

B. Bằng lời nói.

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 09: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) gồm mấy chương? Mấy điều?

A. 10 Chương, 45 điều.

B. 11 Chương, 45 điều.

C. 11 Chương, 35 điều.

Câu 10: Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi như thế nào?

A. Không được quá 02 giờ trong 01 ngày và 10 giờ trong 01 tuần; không được làm thêm giờ,
làm việc vào ban đêm

B. Không được quá 05 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần; không được làm thêm giờ,
làm việc vào ban đêm

C. Không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần; không được làm thêm giờ,
làm việc vào ban đêm (khoản 1 điều 146 BLLĐ 2019)

Câu 11: Theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn như thế nào?

A. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian
hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí.

B. Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng
trở lên không hưởng lương.

C. Câu a, b đúng.

Câu 12: Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, quy định tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là gì?

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;
Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước.

B. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; Gương mẫu chấp hành đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.

Câu 13: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 09/10 hàng năm

B. Ngày 09/11 hàng năm

C. Ngày 09/12 hàng năm

Câu 14: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào?

A. Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo; Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao
động đồng ý.

B. Mang thai từ tháng thứ 08 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo; Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao
động đồng ý.

C. Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo; Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Câu 15: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định, điều kiện thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?

A. Ở một đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người
lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

B. Ở một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05
người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

C. Ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên
hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Câu 16: Chị H. làm việc tại Công ty B thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, chị sinh đôi. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian chị H. được nghỉ thai sản như thế nào?

A. 04 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

B. 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

C. 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Câu 17: Phiên họp BCH các cấp phải có bao nhiêu ủy viên dự họp mới hợp lệ?

A. Ít nhất 1/3 số ủy viên.

B. Ít nhất 2/3 số ủy viên.

C. Ít nhất 1/2 số ủy viên

Câu 18: Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là gì?

A. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi
trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người
lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.

B. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi
trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người
lao động.

C. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi
trường văn hóa doanh nghiệp; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Câu 19: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không tham gia bảo hiểm y tế?

A. Thanh toán 50% chi phí y tế.

B. Thanh toán 80% chi phí y tế.

C. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế.

Câu 20: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ như thế nào?

A. Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 40 phút tính vào thời
giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời
gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế
tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một
tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử
dụng lao động.

B. Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời
giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời
gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế
tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một
tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử
dụng lao động.

C. Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 45 phút tính vào thời
giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời
gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế
tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một
tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử
dụng lao động.

Câu 21: Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và XH ban hành danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con, trong đó đề cập đến đối tượng lao động nào bị ảnh hưởng?

A. Lao động nam.

B. Lao động nữ.

C. Lao động nam và lao động nữ.

Câu 22: Theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định định mức tồn quỹ tiền mặt cuối tháng tại đơn vị là bao nhiêu?

A. Tối đa bằng 3%/Tổng chi cho hoạt động thường xuyên theo dự toán được duyệt.

B. Tối đa bằng 2%/Tổng chi cho hoạt động thường xuyên theo dự toán được duyệt.

C. Tối đa bằng 1,5%/Tổng chi cho hoạt động thường xuyên theo dự toán được duyệt.

Câu 23: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định, việc họp định kỳ của Ban Thường vụ công đoàn các cấp như thế nào?

A. Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ 01 tháng 01 lần; họp đột xuất khi cần.

B. Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ 01 tháng 02 lần; họp đột xuất khi cần.

C. Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ 02 tháng 01 lần; họp đột xuất khi cần.

Câu 24: Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp có bao nhiêu quyền?

A. 06 quyền

B. 07 quyền

C. 08 quyền

Câu 25: Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan do ai hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động?

A. Do cấp ủy cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động.

B. Do Thủ trưởng cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động.

C. Do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động.

Câu 26: Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành áp dụng cho các nhóm đối tượng nào?

A. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước
sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, các nhân khác sử dụng mạng xã hội; Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

B. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã
hội; Tổ chức, các nhân khác sử dụng mạng xã hội; Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại
Việt Nam.

C. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước
sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, các nhân khác sử dụng mạng xã hội.

Câu 27: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu của công tác nữ công là gì?

A. 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở
lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thành lập được Ban nữ công quần chúng
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

B. 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 80% trở
lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thành lập được Ban nữ công quần chúng
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

C. 95% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 75% trở
lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thành lập được Ban nữ công quần chúng
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Câu 28: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc như thế nào?

A. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm
việc.

B. Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống quấy
rối tình dục tại nơi làm việc; Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống
quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

C. Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống quấy
rối tình dục tại nơi làm việc; Cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện cho người lao động bị
quấy rối tình dục, người lao động đang bị khiếu nại, bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục;
Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm
việc.

Câu 29: Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 05 nhiệm vụ

B. 06 nhiệm vụ

C. 07 nhiệm vụ

Câu 30: Để tổ chức cho người lao động tham gia hoạt động cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải phối hợp với ai?

A. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở.

B. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

C. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Câu 31: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc như thế nào?

A. Thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống quấy rối
tình dục tại nơi làm việc; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quy định
về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho người lao động.

B. Khi xuất hiện khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, người sử
dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy
tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và
người bị khiếu nại, bị tố cáo.

C. Cả a và b.

Câu 32: Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định, nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

A. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. Tôn trọng quyền và lợi
ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có
liên quan.

B. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp luật và
đạo đức xã hội.

C. Cả a và b.

Câu 33: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn bao nhiêu tháng?

A. Dưới 01 tháng.

B. Dưới 02 tháng

C. Dưới 03 tháng

Câu 34: Công hội đỏ (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được thành lập ngày tháng năm nào, do ai phụ trách đầu tiên? Đã qua mấy lần Đại hội; Hiện nay ai làm Chủ tịch?

A. Ngày 28/7/1929, do đồng chí Hoàng Quốc Việt phụ trách; đã qua 12 lần Đại hội, hiện nay
đồng chí Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch.

B. Ngày 28/7/1929, do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh phụ trách; đã qua 12 lần Đại hội, hiện nay
đồng chí Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch.

C. Ngày 28/7/1929, do đồng chí Cù Thị Hậu phụ trách; đã qua 12 lần Đại hội, hiện nay đồng
chí Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch.

Câu 35: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên như thế nào?

A. Tối đa 5 ngày.

B. Tối đa 7 ngày.

C. Tối đa 10 ngày.

Câu 36: Do không đủ đều kiện để tổ chức sản xuất theo phướng án “3 tại chỗ”, công ty B đã thông báo tạm dừng sản xuất để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021, như vậy trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, công ty A phải trả tiền lương ngừng việc cho công nhân như thế nào?

A. Ít nhất bằng 80% mức lương tối thiểu vùng cho tất cả các ngày ngừng việc.

B. Do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

C. Do hai bên thỏa thuận thống nhất, nhưng phải đảm bảo tiền lương ngừng việc trong 14
ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Câu 37: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII quy định nhiệm vụ Ban nữ công quần chúng như thế nào?

A. Tham mưu giúp Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp: Tham gia xây dựng và thực hiện các
chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; về giới, bình đẳng giới, vì sự phát
triển của phụ nữ; công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản; công tác gia đình, trẻ em;
tổ chức các phong trào trong nữ đoàn viên công đoàn; đại diện tham gia giải quyết các
vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em; thực hiện lồng ghép các hoạt
động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn.

B. Tham mưu giúp Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp: Tổ chức các phong trào trong nữ
đoàn viên công đoàn; đại diện tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến
lao động nữ và trẻ em; thực hiện lồng ghép các hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động
nữ công công đoàn.

C. Tham mưu giúp Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp: Tham gia xây dựng và thực hiện các
chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; về giới, bình đẳng giới, vì sự phát
triển của phụ nữ; công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản; công tác gia đình, trẻ em;
tổ chức các phong trào trong nữ đoàn viên công đoàn; đại diện tham gia giải quyết các
vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em

Câu 38: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, những hành vi nào người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?

A. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

B. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác
cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động
để trả nợ cho người sử dụng lao động.

C. Câu a và b đều đúng.

2. Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang phần tự luận

Câu 1: Chị A tham gia BHXH tại công ty TNHH B được 8 tháng và tính đến thời điểm hiện tại chị A đã nghỉ việc được hơn 01 năm. Như vậy, chị A có được nhận BHXH một lần không?

Câu 2: Anh K bị ốm và phải nằm viện điều trị 15 ngày theo giấy đề nghị của bác sĩ (từ ngày 01/4/2020-15/4/2020). Vậy tháng 4, anh K có phải đóng BHXH không? Việc này có ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm của anh K sau này không?

Trên đây là Đáp án thi Nghiệp vụ cán bộ Công Đoàn tỉnh Tiền Giang mà share-data.top.vn gửi đến bạn đọc.

Để biết thêm các thông tin hữu ích khác, mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Các bài viết liên quan:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Check Also
    Close
    Back to top button