Pháp Luật

Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất 2020

Tải về Bản in

Đề xuất mức lương cơ sở 2020 là 1,6 triệu đồng. Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm 2020 sẽ cao là mức lương cao nhất từ trước đến nay, đồng thời, lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng 110.000 đồng /tháng so với năm 2019. Vậy nếu lương cơ sở tăng thì đối tượng nào sẽ được tăng lương cao nhất?

  Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo nhiều khoản tăng đối với thang bảng lương của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm các khoản tiền như lương cơ bản, phụ cấp… Sau đây là mức tăng chi tiết tiền lương của từng đối tượng nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, share-data.top xin mời các bạn cùng tham khảo.

  Cán bộ, công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất từ 01/7/2020?

  Để các bạn tiện theo dõi và so sánh mức lương cao nhất từ ngày 01/7/2020 (dự kiến) của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong từng lĩnh vực, share-data.top xin tóm tắt tại bảng dưới đây:

  Lĩnh vực hoạt động

  Hệ số lương cao nhất

  Chức danh có hệ số cao nhất

  Mức lương từ 01/7/2019

  Mức lương từ ngày 01/7/2020

  (Dự kiến)

  Mức tăng lương

  Cán bộ lãnh đạo Nhà nước

  13,0

  Chủ tịch nước

  19.370.000 đồng/tháng

  20.800.000 đồng/tháng

  1.430.000 đồng/tháng

  Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

  10,4

  Đại tướng

  15.496.000 đồng/tháng

  16.640.000 đồng/tháng

  1.144.000 đồng/tháng

  Cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước

  8,0

  (bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1)

  Chuyên viên cao cấp

  11.920.000 đồng/tháng

  12.800.000 đồng/tháng

  880.000 đồng/tháng

  Thanh tra viên cao cấp

  Kiểm soát viên cao cấp thuế

  Kiểm toán viên cao cấp

  Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

  Kiểm tra viên cao cấp hải quan

  Thẩm kế viên cao cấp

  Kiểm soát viên cao cấp thị trường

  Thống kê viên cao cấp

  Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

  Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

  Kiểm tra viên cao cấp thuế

  Giảng viên trong các trường công lập

  8,0

  (bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1)

  Giáo sư – Giảng viên cao cấp

  11.920.000 đồng/tháng

  12.800.000 đồng/tháng

  880.000 đồng/tháng

  Bác sĩ trong các bệnh viện công lập

  8,0

  Bác sĩ cao cấp

  11.920.000 đồng/tháng

  12.800.000 đồng/tháng

  880.000 đồng/tháng

  Giáo viên trong các trường công lập

  6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2)

  Giáo viên trung học cao cấp

  9.506.200 đồng/tháng

  10.208.000 đồng/tháng

  701.800 đồng/tháng

  Lưu ý:

  1. Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

  Trong đó:

  Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng/tháng;

  Mức lương cơ sở dự kiến từ ngày 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng.

  2. Năm 2020 sẽ là năm cuối cùng cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo hệ số, cũng là năm cuối cùng áp dụng lương cơ sở, từ năm 2021, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

  Căn cứ pháp lý:

  • Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương 2020.
  • Nghị định 38/2019/NĐ-CP;
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP;
  • Nghị định 17/2013/NĐ-CP;
  • Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11;
  • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button