Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên – Phụ lục IV-3

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin của công ty, danh sách thành viên góp vốn… Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

  Phụ lục IV-3

  (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Mã số doanh nghiệp: …………..

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ……

  Đăng ký thay đổi lần th: ……, ngày …… tháng …… năm ……

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………

  2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………

  Email: …………………………………………………… Website: ………………………………

  3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): …………………………………………………………………………………………………..

  4. Danh sách thành viên góp vốn

  STT

  Tên thành viên

  Quốc tịch

  Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

  Phần vốn góp
  (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

  Tỷ lệ (%)

  Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức

  Ghi chú

  5. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

  Họ và tên (ghi bằng ch in hoa): ……………………………………… Giới tính: …………….

  Chức danh: …………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày: ………/ ………/ ………… Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: …………….

  Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………..

  Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………….

  Ngày cấp: ………/ ………/ …………… Nơi cấp: ………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  ___________________

  1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

  2. Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Thành phần hồ sơ

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

  2. Điều lệ

  3. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

  4.1. Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

  4.2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

  4.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

  5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty dự kiến đặt trụ sở.

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

  – Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

  – Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

  Hiện nay, 100% thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hà Nội yêu cầu thực hiện qua mạng.

  Bước 3: Nhận kết quả và công bố thông tin doanh nghiệp

  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Kết quả thực hiện:

  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

  – Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

  Lưu ý: Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định (khoản 3 Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp các nội dung sau:

  – Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp;

  – Địa chỉ trụ sở chính;

  – Vốn điều lệ;

  – Thông tin nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch…) của người đại diện theo pháp luật;

  – Ngành, nghề kinh doanh.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button