Pháp Luật

Phân biệt phá sản với giải thể

Giải thể và phá sản khác nhau như thế nào khi cả 2 thủ tục này đều có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

1. Giải thể là gì?

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

2. Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

3. Phân biệt phá sản và giải thể

Tiêu chí Giải thể doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý chính Luật Doanh nghiệp 2020 Luật Phá sản 2014
Nguyên nhân

  Các bài viết liên quan:

   Photo of AdminNoPro

   AdminNoPro

   Trả lời Hủy

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


   Check Also

   Close

   • Nghị quyết 150/NQ-CP 2018   Back to top button


   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Check Also
   Close
   Back to top button