Tài Liệu

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 6

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 6 gồm câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 7.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 5
  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 6

Câu 1: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là:

A. Mùa khô và mùa hanh

B. Mùa khô và mùa mưa

C. Mùa khô và mùa xuân

D. Mùa thu và mùa hạ

Câu 2: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác?

A. Mùa khô tương đối lạnh, mát

B. Mùa mưa tương đối nóng

C. Gió mùa kèm theo mưa

D. Khí hậu mát, ẩm

Câu 3: Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì?

A. Sắt

B. Vàng

C. Đồng

D. Thiết

Câu 4: Vương quốc Cham-pa được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á?

A. Hạ lưu sông Mê Công

B. Trung Bộ Việt Nam

C. Hạ lưu sông Mê Nam

D. Các đảo của In-đô-nê-xi-a

Câu 5: Vương quốc Phù Nam được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á?

A. Trung Bộ Việt Nam

B. Hạ lưu sông Mê Nam

C. Hạ lưu sông Mê Công

D. Thượng nguồn sông Mê Công

Câu 6: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

Câu 7: In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào?

A. Xu-ma-tơ-ra

B. Gia-va

C. Mô-giô-pa-hit

D. B và C đúng

Câu 8: Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?

A. Cam-pu-chia

B. Lào

C. Phi-lip-pin

D. Mi-an-ma

Câu 9: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?

A. Thái Lan

B. Mi-an-ma

C. Ma-lai-xi-a

D. Xin-ga-po

Câu 10: Vương quốc Lạng Xạng (Lào) ra đời từ giai đoạn nào?

A. Đầu thế kỉ XIV

B. Giữa thế kỉ XIV

C. Nửa sau thế kỉ XIV

D. Cuối thế kỉ XIV

Câu 11: Từ thế kỉ XIII, do sự di thiên của người Thái từ phía Bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành 2 quốc gia mới đó là?

A. Đại Việt và Chăm-pa

B. Pa-gan và Chăm-pa

C. Su-khô-thay và Lạng Xạng

D. Mô-giô-pa-hit và Gia-ra

Câu 12: Giữa thế kỉ XIV, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Phi-lip-pin

D. Xin-ga-po

Câu 13: Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời trung cổ đại?

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Cam-pu-chia

D. Lào

Câu 14: Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì?

A. Ăng-co

B. Chân lạp

C. Chăm-pa

D. Pa-gân

Câu 15: Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu?

A. Thế kỉ IX đến thế kỉ XII

B. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIII

C. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIV

D. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV

Câu 16: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?

A. Nông nghiệp phát triển

B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và vùng trung lưu Mê Công

C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như 1 thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo nổi tiếng thế giới

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 17: Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người nào?

A. Lào Thơng

B. Lào Lùm

C. Người Thái

D. Người Khơ –me

Câu 18: Các bộ lạc Lào tập hợp thống nhất thành quốc gia nào vào thời gian nào?

A. Năm 1350

B. Năm 1351

C. Năm 1352

D. Năm 1353

Câu 19: Vương quốc Lạng Xạng bước vào thời kì thịnh vượng ở các thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIV-XV

B. Thế kỉ XV-XVI

C. Thế kỉ XV-VII

D. Thế kỉ XV-XVIII

Câu 20: Vương quốc Lạng Xạng có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia?

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C A B C C C D A B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án C B C B D D A D C B

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button